Tekstarbeid

Blant annet, men ikke begrenset til:
 
-  renskriving/redigering av dokumenter/tekst (eks.        
   websider, notater, referater, rapporter, avtaler,    
   kontrakter, årsrapporter, spørreundersøkelser,
   manus, m.m.)
-  fra lydfil til tekstdokument 
-  tekstbehandling

Korrektur og språkvask

 Troverdighet og integritet er viktig for en virksomhet. Et korrekt språk er ofte et 
undervurdert verktøy i den forbindelse.   
 - jeg tar jobben med korrekturlesing og eventuelt vask av språket før du deler teksten din med andre
 
 
Korrekturlesing:
den kanskje litt "kjedelige", men uvurderlige prosessen med å sjekke en tekst for skrivefeil og andre skjemmende feil før teksten publiseres. Korrekturlesing er absolutt verdt investeringen.
 
Språkvask:
en utvidet form for korrektur, hvor teksten i tillegg til å korrekturleses, også ryddes for lange og dårlige/tunge setninger. Det legges vekt på god flyt i teksten og at avsender får frem budskapet sitt på en god måte.

 

Oversetting

Oversettelser av alle typer tekster utføres fra:
 
- norsk til engelsk / engelsk til norsk
- svensk til norsk
 
 
Jeg har solid erfaring fra selskaper med både svensk og engelsk som arbeidsspråk og ikke minst en genuin interesse for, og en naturlig tilnærming til språk og språkoppbygging generelt.

Andre oppgaver

Jeg utfører også andre typer oppgaver som for eksempel:
 
-  enkel kundebehandling på nett
-  ordremottak / -behandling
-  fakturering
-  eventuelt andre oppgaver din virksomhet trenger
   assistanse til