Hvem er AKT?

Hilde Andreassen, med lang og solid erfaring fra administrativt, kreativt og prosjektbasert arbeid, bl.a. som PA og ledergruppe-koordinator. Jeg tilbyr ulike nettbaserte skrive- og kontortjenester.

 

Kan sies om meg:
 

 • fleksibel, strukturert og løsningsorientert

 • kreativ

 • meget godt vant til å holde mange baller i luften samtidig

 • arbeider selvstendig og effektivt og har stor arbeidskapasitet 

 • evner å være i forkant

 • har et meget godt språkøre og et øre for språklige nyanser

 • drives av å levere og å "gjøre andre gode"

Hvem er mine oppdragsgivere?

Små og store virksomheter som av ulike årsaker ikke ønsker å benytte fast ansatte, men som ønsker å outsource/kjøpe denne type oppgaver/tjenester enkeltvis, på periodisk-, eller fast basis, på kort eller lang sikt.

Avtalen tilpasses ut fra oppdragsgivers behov og tidsperspektiv.

Hva får mine 

oppdragsgivere?

 God service og K-A-F-F-E :

 

 • Kvalitet - i mottak, utførelse og levering

 • Avlastning - dere kan konsentrere dere om andre og viktigere oppgaver

 • Fleksibilitet - dere behøver ikke forholde dere til ordinær arbeidstid

 • Frihet - dere slipper å gjøre jobben selv, eller ansette noen for å gjøre den

 • Enkelhet - avtalen gjøres med utgangspunkt i deres behov
   

En klok person har sagt - penger spart er penger (og tid) tjent!

Jeg tar kun betalt for tiden jeg faktisk jobber. Du får en faktura og behøver ikke tenke på kostnadskrevende elementer som kontorplass, maskinvare, rekvisita, lønn med tilhørende arbeidsgiveravgift, pensjon, forsikring osv.